Đối thoại giữa Bigbaby93 và chochucson

2 Tin nhắn khách

  1. giảm cân không phẫu thuật
    nhạc sàn cực mạnh
    không dám bảo Ngũ Phù không cần phải tiếp đãi bị quân nữa mà đi tiếp đãi người khác.
    Ngũ Phù mừng như bắt được vàng, vừa cung kính tạ lỗi, vừa
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 2 của 2